MU Bạch Kim | TEST: 31/10 - OPEN: 02/11

PCSHOPS NPC - TIỀN TỆ PCPOINTS

BQT xin giới thiệu 1 hệ thống tiền tệ trong Game đó là PcPoints và 1 hệ thông bán đồ mới trong Game như: Bless, Soul, Chao, Creation, Life...

  • NPC GM Store Tọa độ: 140 138 tại map Lorencia chỉ mua được = tiền tệ PcPoints
  • Điểm PcPoints sẽ hiện khi bạn mới đăng nhập vào Game, Để có điểm PCPoints bạn đánh các quái tại các Map Stadium, Aida, Kanturu... , Refuge, Barracks ....
  • Điểm PC Point tối đa là 30.000. Chỉ mua được tại Server 1 (nhấn nút D chọn Mua Đồ)

 Các bản tin mới cập nhật khác khác:
Thú - Pet và các vật phẩm khác trong Mu Online [đọc: 192] 31-10-2020
Các loại Ngọc - Jewel trong Mu Online [đọc: 190] 31-10-2020
Các loại Cánh - Wing trong Mu Online [đọc: 221] 31-10-2020
Tổng hợp Đồ Thần Thánh - Ancient Item có trong Mu Online [đọc: 185] 31-10-2020
Tổng hợp Giáp Trụ - Set Item có trong Mu Online [đọc: 149] 31-10-2020
Các loại Khiên - Shield trong Mu Online [đọc: 166] 31-10-2020
Các loại Chùy - Mace trong Mu Online [đọc: 222] 31-10-2020
Các loại Thương - Spear trong Mu Online [đọc: 131] 31-10-2020
Các loại Quyền Trượng - Scepter trong Mu Online [đọc: 137] 31-10-2020
Các loại Rìu - Axe trong Mu Online [đọc: 157] 31-10-2020
Các loại Nỏ - Crossbow trong Mu Online [đọc: 131] 31-10-2020
Các loại Cung - Bow trong Mu Online [đọc: 215] 31-10-2020
Các loại Gậy - Staff trong Mu Online [đọc: 167] 31-10-2020
Các loại Kiếm - Sword trong Mu Online [đọc: 141] 31-10-2020
Hệ thống Danh Hiệu - Cấp Bậc trong Game [đọc: 563] 31-10-2020
Giới thiệu chức năng Ủy Thác Reset [đọc: 118] 31-10-2020
Ủy Thác Online - Phương thức reset miễn phí [đọc: 128] 31-10-2020
Các loại tiền tệ được sử dụng trong Game [đọc: 351] 31-10-2020
Hệ thống cưới hỏi trong game Mu Online [đọc: 675] 31-10-2020
Hệ thống Auto trong game Mu Online [đọc: 484] 31-10-2020
Giới thiệu sói tinh [đọc: 319] 31-10-2020
Truyền thuyết lục địa mu [đọc: 327] 31-10-2020
Câu chuyện về lục địa huyền bí [đọc: 336] 31-10-2020
NPC trong game Mu Online [đọc: 430] 31-10-2020
Bản đồ trong game Mu Online - Map [đọc: 317] 31-10-2020
Thiết Binh - Rage Fighter [đọc: 243] 31-10-2020
Thuật Sĩ - Summoner [đọc: 248] 31-10-2020
Chúa Tể - Dark Lord [đọc: 333] 31-10-2020
Đấu Sĩ - Magic Gladiator [đọc: 257] 31-10-2020
Tiên Nữ - Fairy Elf [đọc: 275] 31-10-2020
  Xem tất cả các bản tin