MU Bạch Kim | TEST: 31/10 - OPEN: 02/11

HƯỚNG DẪN ÉP LINH TINH KHÁC

Ép bình SD

Ép bình SD nhỏ

 

- Nói chuyện với Chaos Goblin tại Noria (180,100).

- Chọn mục "Kết hợp bình thường".

- Nguyên liệu:

 

  • + 3 Bình Máu Lớn
  • + 100.000 Zen

 

- Tỉ lệ thành công: 50%.

- Nếu thành công, nhận được bình SD nhỏ.

- Nếu thất bại, tất cả nguyên liệu sẽ biến mất.
 


Ép bình SD nhỏ

Ép bình SD vừa

 

- Nói chuyện với Chaos Goblin tại Noria (180,100).

- Chọn mục "Kết hợp bình thường".

- Nguyên liệu:

 

  • + 3 Bình Máu Tím nhỏ
  • + 500.000 Zen

 

- Tỉ lệ thành công: 30%.

- Nếu thành công, nhận được bình SD vừa.

- Nếu thất bại, tất cả nguyên liệu sẽ biến mất.
 


Ép bình SD vừa

Ép bình SD lớn

 

- Nói chuyện với Chaos Goblin tại Noria (180,100).

- Chọn mục "Kết hợp bình thường".

- Nguyên liệu:

 

  • + 3 Bình Máu Tím vừa
  • + 1.000.000 Zen

 

- Tỉ lệ thành công: 30%.

- Nếu thành công, nhận được bình SD lớn.

- Nếu thất bại, tất cả nguyên liệu sẽ biến mất.
 


Ép bình SD lớn

Ép bình Trái Cây

- Nói chuyện với Chaos Goblin tại Noria (180,100).

- Chọn mục "Kết hợp bình thường".

- Nguyên liệu:

  • + 1 Ngọc Sáng Tạo
  • + 1 Ngọc Hỗn Nguyên
  • + 3.000.000 Zen

 

- Tỉ lệ thành công: 100%.

- Bạn sẽ nhận được bình trái cây ngẫu nhiên. Bình trái cây được sử dụng để tăng điểm thuộc tính nhân vật từ 1~3 điểm (tuy nhiên nó cũng có thể gây giảm điểm từ 1~9 điểm).


Các loại bình Trái Cây


Các bản tin mới cập nhật khác khác:
Lịch Open chính thức Máy chủ MU Bạch Kim - 13h ngày 2/11 [đọc: 576] 31-10-2020
Tặng 2 lần ReLife = 27.000 point và 2 tỷ Zen khi tạo nhân vật trong thời gian Test [đọc: 444] 31-10-2020
Tặng 10 triệu vnd trong tài khoản để Test đồ Webshop [đọc: 458] 31-10-2020
Cần đọc ngay để tránh bị lừa đảo, giả mạo [đọc: 371] 31-10-2020
Hướng dẫn cách tăng điểm cơ bản để Train cấp [đọc: 812] 31-10-2020
Mua bán tài khoản và vật phẩm cần đọc để tránh bị lừa đảo [đọc: 799] 31-10-2020
Cách khảm Sockets để kích thêm dòng Tính Năng Sockets [đọc: 296] 31-10-2020
Khảm socket Giáp trụ và Vũ khí cho từng Class (tham khảo) [đọc: 269] 31-10-2020
Hướng dẫn mua đồ trên Webshop [đọc: 759] 31-10-2020
Tính năng mở rộng túi đồ nhân vật [đọc: 673] 31-10-2020
Hướng dẫn phòng chống Hack và Keylogger [đọc: 690] 31-10-2020
Hướng dẫn ép Quái Điểu - Dinorant [đọc: 633] 31-10-2020
Hướng dẫn ép Chiến Mã - Dark Horse [đọc: 685] 31-10-2020
Hướng dẫn ép Quạ Tinh - Dark Raven [đọc: 611] 31-10-2020
Hướng dẫn ép Sói Tinh - Fenrir [đọc: 743] 31-10-2020
Hướng dẫn ép Cánh Cấp 3 - Wing 3 [đọc: 807] 31-10-2020
Hướng dẫn ép Cánh Cấp 2 - Wing 2 [đọc: 1006] 31-10-2020
Hướng dẫn ép Cánh Cấp 1 - Wing 1 [đọc: 1094] 31-10-2020
Hướng dẫn ép dòng tím 380 [đọc: 760] 31-10-2020
Hướng dẫn ép và nâng cấp dòng vàng Harmony [đọc: 698] 31-10-2020
Hướng dẫn chi tiết Hệ Thống Socket [đọc: 790] 31-10-2020
Hướng dẫn nâng cấp item từ lv 1 đến lv 15 [đọc: 823] 31-10-2020
Hướng dẫn làm Nhiệm Vụ 1 2 3 [đọc: 1028] 31-10-2020
Các Lệnh Cơ Bản trong game Mu Online [đọc: 1184] 31-10-2020