MU Bạch Kim | TEST: 01/08 - OPEN: 03/08

ỦY THÁC ONLINE - PHƯƠNG THỨC RESET MIỄN PHÍ

Ủy Thác Online là gì?

 • Ủy Thác Online là hình thức Online tại một server và 1 địa điểm nhất định để lấy Điểm Ủy Thác.
 • Điểm Ủy Thác dùng để Reset nhân vật mà không cần đến các nguyên liệu khác.

   

Làm gì để có Điểm Ủy Thác?

 • Điểm Ủy Thác sẽ tự động tăng khi bạn Online nhân vật tại Server 1 hoặc Server 2 và đứng trong làng map Lorencia hoặc Noria.
 • Mỗi một phút bạn Online nhân vật theo đúng quy định thì bạn sẽ nhận được 1 Điểm Ủy Thác.

   

Điểm Ủy Thác có bị mất không?

 • Điểm Ủy Thác sẽ bị mất khi bạn reset bằng Điểm Ủy Thác
 • Điểm Ủy Thác bị giảm trừ 10% vào 0h hàng ngày
 • Điểm Ủy Thác bị giảm trừ 50% vào đầu tuần
 • Điểm Ủy Thác bị giảm trừ 100% vào 0h đầu tháng

   

Để biết mỗi lần reset cần bao nhiêu Điểm Ủy Thác hãy truy cập tại đây.Các bản tin mới cập nhật khác khác:
Thú - Pet và các vật phẩm khác trong Mu Online [đọc: 750] 31-07-2022
Các loại Ngọc - Jewel trong Mu Online [đọc: 709] 31-07-2022
Các loại Cánh - Wing trong Mu Online [đọc: 707] 31-07-2022
Tổng hợp Đồ Thần Thánh - Ancient Item có trong Mu Online [đọc: 689] 31-07-2022
Tổng hợp Giáp Trụ - Set Item có trong Mu Online [đọc: 653] 31-07-2022
Các loại Khiên - Shield trong Mu Online [đọc: 689] 31-07-2022
Các loại Chùy - Mace trong Mu Online [đọc: 695] 31-07-2022
Các loại Thương - Spear trong Mu Online [đọc: 621] 31-07-2022
Các loại Quyền Trượng - Scepter trong Mu Online [đọc: 643] 31-07-2022
Các loại Rìu - Axe trong Mu Online [đọc: 689] 31-07-2022
Các loại Nỏ - Crossbow trong Mu Online [đọc: 639] 31-07-2022
Các loại Cung - Bow trong Mu Online [đọc: 677] 31-07-2022
Các loại Gậy - Staff trong Mu Online [đọc: 638] 31-07-2022
Các loại Kiếm - Sword trong Mu Online [đọc: 650] 31-07-2022
Hệ thống Danh Hiệu - Cấp Bậc trong Game [đọc: 1647] 31-07-2022
Giới thiệu chức năng Ủy Thác Reset [đọc: 614] 31-07-2022
Các loại tiền tệ được sử dụng trong Game [đọc: 1328] 31-07-2022
PCShops NPC - Tiền tệ PCPoints [đọc: 1546] 31-07-2022
Hệ thống cưới hỏi trong game Mu Online [đọc: 1306] 31-07-2022
Hệ thống Auto trong game Mu Online [đọc: 1459] 31-07-2022
Giới thiệu sói tinh [đọc: 1370] 31-07-2022
Truyền thuyết lục địa mu [đọc: 1333] 31-07-2022
Câu chuyện về lục địa huyền bí [đọc: 1418] 31-07-2022
NPC trong game Mu Online [đọc: 1313] 31-07-2022
Bản đồ trong game Mu Online - Map [đọc: 1290] 31-07-2022
Thiết Binh - Rage Fighter [đọc: 843] 31-07-2022
Thuật Sĩ - Summoner [đọc: 940] 31-07-2022
Chúa Tể - Dark Lord [đọc: 915] 31-07-2022
Đấu Sĩ - Magic Gladiator [đọc: 889] 31-07-2022
Tiên Nữ - Fairy Elf [đọc: 920] 31-07-2022
  Xem tất cả các bản tin