MU Bạch Kim | TEST: 18/12 - OPEN: 20/12

HƯỚNG DẪN ÉP CHIẾN MÃ - DARK HORSE

Tạo Chiến Mã

- Nói chuyện với Nhà huấn luyện thúLorencia (122,110).

- Chọn chức năng "Tái tạo linh hồn".

- Nguyên liệu:

  • + 1 Linh hồn chiến mã (có thể rơi ra từ quái vật có cấp độ 102 trở lên)
  • + 1 Ngọc Sáng Tạo
  • + 5 Ngọc Tâm Linh
  • + 5 Ngọc Ước Nguyện
  • + 1 Ngọc Hỗn Nguyên

- Tỉ lệ thành công: 60%.

- Nếu thành công sẽ nhận được Chiến Mã.

- Nếu thất bại, tất cả nguyên liệu sẽ bị mất.
 

 

 

Phục hồi máu Chiến Mã

- Nói chuyện với Nhà huấn luyện thúLorencia (122,110).

- Chọn chức năng "Phục hồi mạng sống".

- Chọn loại thú muốn hồi máu.Các bản tin mới cập nhật khác khác:
Hướng dẫn cách tăng điểm cơ bản để Train cấp [đọc: 1595] 01-05-2016
Mua bán tài khoản và vật phẩm cần đọc để tránh bị lừa đảo [đọc: 1461] 01-05-2016
Cách khảm Sockets để kích thêm dòng Tính Năng Sockets [đọc: 282] 01-05-2016
Khảm socket Giáp trụ và Vũ khí cho từng Class (tham khảo) [đọc: 322] 01-05-2016
Hướng dẫn mua đồ trên Webshop [đọc: 1234] 01-05-2016
Tính năng mở rộng túi đồ nhân vật [đọc: 822] 01-05-2016
Hướng dẫn phòng chống Hack và Keylogger [đọc: 722] 01-05-2016
Hướng dẫn ép linh tinh khác [đọc: 912] 01-05-2016
Hướng dẫn ép Quái Điểu - Dinorant [đọc: 845] 01-05-2016
Hướng dẫn ép Quạ Tinh - Dark Raven [đọc: 947] 01-05-2016
Hướng dẫn ép Sói Tinh - Fenrir [đọc: 1536] 01-05-2016
Hướng dẫn ép Cánh Cấp 3 - Wing 3 [đọc: 1205] 01-05-2016
Hướng dẫn ép Cánh Cấp 2 - Wing 2 [đọc: 1854] 01-05-2016
Hướng dẫn ép Cánh Cấp 1 - Wing 1 [đọc: 1458] 01-05-2016
Hướng dẫn ép dòng tím 380 [đọc: 1111] 01-05-2016
Hướng dẫn ép và nâng cấp dòng vàng Harmony [đọc: 1128] 01-05-2016
Hướng dẫn chi tiết Hệ Thống Socket [đọc: 1445] 01-05-2016
Hướng dẫn nâng cấp item từ lv 1 đến lv 15 [đọc: 1318] 01-05-2016
Hướng dẫn làm Nhiệm Vụ 1 2 3 [đọc: 1835] 01-05-2016
Các Lệnh Cơ Bản trong game Mu Online [đọc: 1709] 01-05-2016